ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA "ARCUS" S.C.

 

1. WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDYNKÓW

 

 •     mieszkalnych – jednorodzinnych i wielorodzinnych
 •     użyteczności publicznej
 •     usługowych i handlowych,
 •     produkcyjno- magazynowych
 •     sportowych

Projekty przebudów i rozbudów istniejących budynków

Projekty wnętrz domów, mieszkań, lokali

 

OPRACOWANIA URBANISTYCZNE

 •     projekty z dziedziny architektury krajobrazu tj ogrody, parki, skwery, przestrzenie publiczne

 

2. WSPARCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

 

 •     ocena możliwości lokalizacji inwestycji
 •     koncepcje zagospodarowania terenu
 •     przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 •     uzgodnienia zaopatrzenia w media z gestorów sieci infrastrukturalnych, uzgodnienia z zarządcami dróg
 •     przygotowanie projektów: koncepcyjnych oraz  budowlanych, wykonawczych  we wszystkich branżach
 •     nadzór autorski nad realizacją inwestycji ,
 •     reprezentowanie Inwestora przed urzędami administracji publicznej i samorządowej
 •     uzyskanie innych wymaganych w procesie inwestycyjnym pozwoleń i uzgodnień
 •     przedmiary robót i kosztorysowanie


3. INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE

 

 •     inwentaryzacje i oceny stanów technicznego budynków
 •     analiza  zgodności z przepisami ppoż we współpracy z rzeczoznawcami ppoż.
 •     wizualizacje