ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA "ARCUS" S.C.

 

Architektoniczna Pracownia Projektowa „Arcus” s.c. powstała w 1995 roku.

Założyli ją tyscy architekci :

Andrzej Szymon i Damian Kulisz

 

Od początku swojej działalności nasza Pracownia stara się spełniać wymagania naszych Klientów podchodząc indywidualnie do każdego zadania.

Opracowujemy zarówno projekty nowych budynków jak i modernizacje, przebudowy czy rozbudowy obiektów istniejących, zmiany sposobu użytkowania, a także adaptacje projektów typowych do warunków lokalnych.

Oferujemy kompleksową usługę projektową:

od architektury, urbanistyki, architektury wnętrz do projektów z dziedziny architektury krajobrazu tj ogrody, parki, skwery, przestrzenie publiczne.

Projektujemy budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki biurowe, handlowe, sportowe, przemysłowe, usługowe oraz zamieszkania zbiorowego - opracowując projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze.

Projekt koncepcyjny – prezentujemy naszą koncepcję dotyczącą danego tematu w oparciu o wytyczne lokalizacyjne i program funkcjonalny Inwestora.

Projekt architektoniczno – budowlany – projekt sporządzony w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany, którego celem jest dostarczenie wykonawcy pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane. Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne detale budowlane.

Nadzór autorski – kontrola przez architekta zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.

A.P.P. „Arcus” s.c. współpracuje ze specjalistami branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, kosztorysowej, systemów ochrony ppoż., geodezyjnej, geologicznej oraz innych, zależnie od specyfiki danego projektu.

Zapewniamy pełną obsługę inwestycji, od analizy wykonalności na wskazanych przez Inwestora działkach, poprzez wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, jak również pomoc w przygotowaniu procesu inwestycyjnego i nadzór nad pracami budowlanymi.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze projekty spełniały oczekiwania naszych Klientów, a zaproponowane rozwiązania odpowiadały najwyższym standardom.

Cechuje nas wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego Inwestora.